Aktuality

3.Turnus - TIME MANAŽMENT - PROJEKT VZDELÁVANIA PRE PRACOVNÍKOV SNAS, BRATISLAVA - 25.9.2018

TIME MANAŽMENT - PROJEKT VZDELÁVANIA PRE PRACOVNÍKOV SNAS, BRATISLAVA
Cieľ workshopu

 Zlepšenie plánovania a stanovovania cieľov
 Zvýšenie produktivity práce a minimalizácia  stresu
 Zlepšenie schopnosti eliminovať a predchádzať časovým stratám
 Nácvik vybraných stratégií, metód a techník  manažmentu času

Obsahový rámec tréningu

 Čo je časový manažment a jeho vývoj
 Biorytmy človeka v čase a ich vzájomný vplyv na efektívnu výkonnosť zamestnanca
 Optimalizácia plánovania  a delegovanie
 Systém stanovenia priorít
 Zlepšenie schopnosti ako mať čas pod kontrolou  
 Nájsť správnu rovnováhu medzi prácou a súkromím  (work-life balance system)
 Naučiť sa efektívne zvládať rôzne stresové situácie vyplývajúce s časovej tiesne
 Pochopiť vplyv  časového stresu na kritické myslenie riadiaceho pracovníka a angažovanosť zamestnanca.
 Temperament ako bazálna vlastnosť osobnosti a rôzne reakcie na časovú tieseň
 Nácvik vybraných stratégií zameraných na zvládnutie časového manažmentu a jeho metód a techník
 Neurolingvistické programovanie a najmodernejšie techniky zvládania časovej tiesne
 Koncentrácia a sústredenie pre zvýšenie výkonu spolupracovníka
 Riešenie vybraných  situácií –prípadové štúdie a modelové situácie


Linky :
Prílohy :
aktuality