Aktuality

ŠPORTOVÁ PSYCHOLÓGIA V 21. STOROČÍ

Moderný druh výučby športovej psychológie workshopovou formou, ktorý poskytuje odborné vedomosti a praktické zručnosti pre záujemcov tohto oboru. 21 hodín zameraných na psychologický rozvoj trénera, hráča a rodiča. Riešenie konkrétnych príkladov z praxe, pozývanie hostí z radov trénerov, profesionálnych hráčov a reprezentantov. Odovzdanie kľúčových informácií z oblasti kognitívnej psychológie, psychológie výkonu, neurofyziológie, neurokineziológia, antropomotoriky a koučingu. Tým najlepším ponúkneme možnosť zapojiť sa do našich projektov.


Linky : pozvánka
Prílohy : sport psychology
aktuality