Aktuality

STRESS MANAGEMENT - v čase Corona krízy

STRES MANAŽMENT  v pondelkových  termínoch cez ZOOM aplikáciu
Kontinuálnym vzdelávaním k  zvýšeniu efektívnosti a výkonnosti pracovníkov
Cieľ workshopu
 Zvýšenie produktivity práce a minimalizácia  stresu
 Zlepšenie schopnosti eliminovať a predchádzať negatívnemu stresu
 Nácvik vybraných metód a techník zvládania stresu a stresových situácií
 Zlepšenie schopnosti ako mať stres pod kontrolou  
 Nájsť správnu rovnováhu medzi prácou a súkromím z hľadiska emocionálneho a duševného zdravia (work-life balance system)
 Naučiť sa efektívne zvládať rôzne stresové situácie
 Pochopiť vplyv stresu na kritické myslenie riadiaceho pracovníka a angažovanosť zamestnanca.


Linky :
Prílohy :
aktuality