Aktuality

POZASTAVENIE POSKYTOVANIA SLUŽIEB POKRAČUJE PRE COVID 19 OBMEDZENIA LOCK_DOWNU!!!

Vážení klienti,
s poľutovaním oznamujeme že pozastavenie našich služieb žiaľ pokračuje i v novom roku 2021, vzhľadom na nariadenie vládu a UVZ pre obmedzenie pohybu a kontaktu s ludmi počas núdzového stavu a lock-downu.

Verím, že nám zachováte priazeň i naďalej a hneď ako to bude možné sa s vami radi stretneme i osobne.
Dovtedy využite iba online konzultácie, ktoré si viete dohodnúť cez email serenatn@serena.sk alebo telefonicky 032 6402366(pripadne na mobil 0905 514461)


Linky :
Prílohy :
aktuality