Aktuality

Prekladateľské služby oslavujú už 2. rok existencie a rozširujeme portfólio o 2 jazyky a trhy Poľsko a Maďarsko :)

Naša spoločnosť SERENA už 2 rok ponúka svojim klientom prekladateľskú službu a pomáhame firmám prenikať na zahraničné trhy. Prekladáme texty zo širokého spektra odvetví. Rozličné právne, ekonomické, finančné či marketingové dokumenty. Od decembra pribudnú 2 nové jazyky a trhy a to Poľsko a Maďarsko , teda spolu portfólio bude už v 7 jazykoch ruský, anglický, nemecký, český, poľský, maďarský a ukrajinský.
Pomáhame firmám prenikať na zahraničné trhy. viac info v letáku alebo na facebooku. https://www.facebook.com/serena.vzdelavaciecentrum


Linky : viac na Facebooku
Prílohy : leták prekladateľské služby
aktuality