Aktuality

TRÉNER FITNES I. KVALIFIKAČNÉHO STUPŇA - REKVALIFIKAČNÝ KURZ TRÉNER FITNES 05.03. - 06.03.2016 12.03. - 13.03.2016 , možný aj cez REPAS

Najbližšie OTVORENIE kurzu TRÉNER FITNES I. KVALIFIKAČNÉHO STUPŇA - REKVALIFIKAČNÝ KURZ TRÉNER FITNES  05.03. - 06.03.2016 12.03. - 13.03.2016 , t.j. v sobotu o 8:30 V priestoroch FITNESSCENTRE MARIÁNA GÁBORÍKA v areáli MG Rink .

Ak chceš pracovať v oblasti športu a získať uznávanú kvalifikáciu, prihlás sa na akreditovaný kurz tréner fitnes I.kvalifikačného stupňa.

Tréner fitnes je najkomplexnejší odborný fitnes kurz. Kladieme vysoké nároky na kvalitu a profesionalitu. Kurz je akreditovaný ministerstvom školstva a spĺňa všetky požiadavky zákona pre vyžiadanie živnostenského listu.Samozrejme tento kurz oprávňuje prevádzkovať samotné fitness centrum. Po úspešnom absolvovaní záverečnej skúšky obdržíte preukaz osvedčenie Tréner fitnes.

Školenie I.kvalifikačného stupňa  je určené pre všetkých, ktorí majú záujem porozumieť problematike fitness, osobných trénerov, inštruktorov fitness a prevádzkovateľov fitness.

Cena kurzu:

uhradené:     min.2 týždne pred kurzom     min.1 týždeň pred kurzom      na mieste

                           bez DPH / s DPH       bez DPH / s DPH         bez DPH / s DPH
I. kvalifikačný stupeň: 239,- / 286,80 EUR   268,- / 321,60 EUR     333,- / 399,60 EUR


!! ZADARMO je tento rekvalifikačný kurz pre uchadzačov o prácu evidovaných na UPSVAR cez projekt RE-PAS - plne hradený cez úrad práce !!

Spôsob platby: uhradiť platbu ceny kurzu podľa času pred bankovým prevodom na č.účtu:
č.b.ú.:           2625271133/1100 Tatra banka
formát IBAN:  SK1811000000002625271133 BIC/SWIFT:TATRSKBX

s variabilným symbolom dátumu narodenia účastníka v tvare RRRRMMDD (rok mesiac deň).
!!! Upozornenie: registrácia je úplná až po zaplatení školného!!!


Počet uchádzačov je obmedzený max. 15 ľudí

Podmienky prijatia na kurz:
- vek 18 rokov
- ukončené streškolské vzdelanie s maturitou
- potvrdenie od lekára o zdravotnej spôsobilosti
- jednu malú fotografiu 2x2,5cm

Osvedčenie o akreditácii  na stránke www.martinvlnka.sk

Miesto školenia: fitnes centrum MGRINK pri Aréne Mariána Gáboríka

Rozsah učiva
1. Tréner I. kvalifikačného stupňa: 50 hodín , 17 hodín predmety v rámci všeobecného základu a 33 hodín predmety v rámci špecializácie

Teoretická časť

Anatómia, Diagnostika pohybového aparátu,Fyziológia, Biomechanika posilňovacích cvičení,Fyziológia telesných cvičení, Komunikácia s klientom, Kineziológia, Biomechanika,Základy rozvoja sily, Diagnostika trénovanosti,  Základy strečingu,
Regenerácia, Základy aerobného tréningu, Základy prvej pomoci, Odstraňovanie svalových disbalancií, Fitness a zdravotne oslabený
Psychológia športu, Výživa v športe, Pedagogika, Základy športového tréningu

Praktická časť
Vstupná diagnostika,  Správne prevedenie jednolivých cvikov, Cviky na posilňovacích strojoch a s vlastnou váhou tela


Po absolvovaní základného kurzu tréner fitnes I. kvalifikačného stupňa je možnosť absolvovať ďalšie školenia ako napr: TRX, funkčný tréning, výživa športovca, kondičná príprava v športe, diagnostika trénovanosti, mentálny tréning športovcov a iné.

Miesto konania prednášok - areál zimného štadióna Mariána Gáboríka
Odbornosť zaručujú profesionálni lektori, ktorí dlhodobo pracujú vo vrcholovom športe, či už
v diagnostike alebo v samostatnej príprave. Garantom podujatia Mgr. Igor Duvač, PhD.

Termíny najbližších 4 dňových kurzov:05.03. - 06.03.2016 12.03. - 13.03.2016

Slávnostné otvorenie bude o 8:30 v školiacej miestnosti fitnesscentra MGRINK a v nasledný deň pokračovanie praxe v fitness centre Mariána Gáboríka, a potom následne kurz bude pokračovať na nasledujúci víkend


Linky :
Prílohy :
aktuality