Uplatnenie sa na trhu práce so zameraním na podnikanie

Popis akreditácieKód : 1430/2009/143/1
Vydavateľ : Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Počet hodín : 90

Ďalšie moduly súvisiace s akreditáciou :

Poradenstvo v súvislosti s prípravou na samozamestnanie-podnikanie počet hodín : 24
Socialno-psychologický vycvik počet hodín : 24
Komunikácia a prijímaci pohovor u zamestnávateľa počet hodín : 24
Právne minimum počet hodín : 18


--------------
Zobraziť všetky akreditácie