Manažérske, obchodné a personálne zručnosti

Popis akreditácieKód : 1430/2009/574/1
Vydavateľ : Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Počet hodín : 566

Ďalšie moduly súvisiace s akreditáciou :

Obchodná etiketa počet hodín : 18
Prezentačné zručnosti počet hodín : 16
Obchodná korešpondencia a administratíva počet hodín : 24
Zákonník práce a právne minimum počet hodín : 18
Time management - Manažment času počet hodín : 18
Prezentačné zručnosti počet hodín : 18
Psychológia na pracovisku počet hodín : 18
Personalistika 1 počet hodín : 24
Personalistika 2 počet hodín : 24
Personalistika 3 počet hodín : 24
Tím a budovanie tímu počet hodín : 18
Stress management - Manažment stresu počet hodín : 24
Analýza potrieb klienta počet hodín : 24
Stratégia predaja a marketing počet hodín : 24
SPIN techniky počet hodín : 18
Neurolingvistické programovanie počet hodín : 30
Projektový manažment počet hodín : 36
Manažment osobných financií počet hodín : 30
Finančný a investičný poradca počet hodín : 16
Manažérske základy počet hodín : 24
PR vzťahy s verejnosťou počet hodín : 24
Asertivita počet hodín : 24
NLP- Neurolingvistické programovanie počet hodín : 60
Zákonník práce a Právne minimum počet hodín : 24


--------------
Zobraziť všetky akreditácie