Sociálno psychologický výcvik na rozvoj pracovných zručností

Popis akreditácieKód : 1430/2009/143/4
Vydavateľ : Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Počet hodín : 228

Ďalšie moduly súvisiace s akreditáciou :

Psychologia osobnosti počet hodín : 36
Psychické procesy počet hodín : 24
Efektívna komunikácia počet hodín : 36
Riešenie konfliktov počet hodín : 24
Zvládanie stresu I.,II. počet hodín : 24
Psychologia na pracovisku počet hodín : 48
Sociálna interakcia a adaptácia počet hodín : 8
Úspešný prejav I.,II. počet hodín : 16


--------------
Zobraziť všetky akreditácie