Aktuality

ŠPORTOVÁ DIAGNOSTIKA MLÁDEŽE


ŠPORTOVÁ DIAGNOSTIKA MLÁDEŽE

Diagnostika trénovanosti mladých futbalistov
Kompletná športová diagnostika vyšetrenia s odborníkom Mgr. Igorom Duvačom, PhD. MBA
Diagnostika trénovanosti vznikla na základe poznatkov o tom ako funguje ľudské telo, ako naň vplýva tréningové zaťaženie a aké sú jeho následné reakcie. Presnejšie povedané ide o testovanie a vyhodnocovanie funkčných schopností organizmu, či ešte lepšie určovanie úrovne trénovanosti športovca. Podľa výsledkov testov je možné dať odporúčania, ktoré výrazne pomôžu skvalitniť tréningový proces.

Športová diagnostika nie je určená len vrcholovým športovcom, ale aj tým, ktorí sa venujú rôznym pohybovým aktivitám na rekreačnej úrovni. Je určená najmä tým, ktorí robia vytrvalostné športy, alebo sa snažia pohybom schudnúť. Všetkým tým môžu byť odborné znalosti a odporúčania veľmi užitočné. Ak ich vhodne aplikovať do praxe, a ako mladežníkov posunúť k vyšším métam sa dozviete na odbornej ukážke športovej diagnostiky.Linky :
Prílohy :
aktuality