Aktuality

Konzultačný workshop pre športové kluby o mentálnej príprave športovcov, ale aj rodičov - 10.9.2022, Trenčín

Mentálna príprava

je rovnako dôležitá zložka prípravy športovca ako fyzická časť a pomáha uplatniť celý potenciál športovca pri podaní športového výkonu. Je potrebné pripraviť aj myseľ, aby bola v kondícii hrať hru, či súťažiť.

Úspešný športovec sa učí ako sa plne koncentrovať na výkon a nenechať sa rozptýliť okolím, či nepriaznivým stavom. Zlepšuje sa vo zvládaní stresových situácií, buduje si zdravú sebadôveru, učí sa aj to ako byť najprospešnejší pre tím. Športovec a aj člen realizačného tímu musí byť na výkon pripravený a plne sústredený už počas prípravy. Samotný zápas, či preteky si tiež vyžadujú, aby podal svoje maximum, aj napriek akýmkoľvek osobným či iným situáciám, v ktorých sa nachádza, teda potrebuje sa naučiť ovládať svoje správanie a prístup za akýchkoľvek okolností. Musí byť profesionál, ktorý má jasný cieľ a rozumie ako sa k nemu dopracuje.

Zároveň vnímame mentálnu prípravu ako oblasť, ktorá vplýva na ďalšie rozvojové oblasti prípravy športovca - na jeho všeobecnú a špecifickú prípravu, zdravotný stav, výživu a pitný režim či regeneráciu. Pri rozvoji týchto oblastí vie byť mentálna príprava užitočným hýbateľom. Športovec sa napríklad učí ako byť sám zodpovedný za svoje zdravie, výživu alebo regeneráciu či ako sa správne sústrediť pri tréningu špecifických zručností. Preto využívame prvky mentálnej prípravy nielen samostatne ale i pri rozvoji ďalších oblastí prípravy športovcov.


Linky :
Prílohy :
aktuality