Aktuality

KOMPAS+ pre uchádzačov o zamestnanie - kompetenčný kurz

V spolupráci s UPSVAR SR zabezpečujeme pre uchádzačov o zamestnanie tzv. "kompetenčný kurz"

Kompetenčný kurz je príprava uchádzača o zamestnanie na uplatnenie sa na trhu práce v profesii, ktorú má záujem vykonávať po ukončení kurzu, s cieľom nadobudnúť vybrané kľúčové kompetencie – komunikačné zručnosti (vrátane sociálnych kompetencií), osobnostný rozvoj (vrátane manažérskych a podnikateľských kompetencií), počítačové zručnosti, jazykové zručnosti.

Naše kurzy sú realizované prezenčnou, dištančnou alebo kombinovanou formou. V závislosti od epidemiologickej situácie môže byť uprednostnená podpora dištančnej formy kompetenčných kurzov.

V prípade záujmu o poskytnutie príspevkov na kompetenčný kurz si vybavte súhlas na vašom okresnom Urade práce a uchádzač o zamestnanie môže zvoliť z našej ponuky  kompetenčných kurzov - komunikačné zručnosti (vrátane sociálnych kompetencií), osobnostný rozvoj (vrátane manažérskych a podnikateľských kompetencií), počítačové zručnosti, jazykové zručnosti


Linky :
Prílohy :
aktuality