Aktuality

V Novom roku do Útoku!!! Chcete mať menej stresu za volantom alebo Ako bezpečne jazdiť a vrátiť sa DOMOV - To ťa naučí naša škola šmyku!!!

KURZ PLNÝ ZÁŽITKOV S ODBORNÍKMI A PROFESIONÁLMI Z OBLASTI NEUROVEDY NLP A MOTOŠPORTU

NOVÉ STRATÉGIE NA ZVLÁDANIE STRESU V NEBEZPEČNÝCH SITUÁCIACH, APLIKÁCIA DO MANAŽÉRSKEJ PRAXE

PRESKOČ SVOJE HRANICE A LIMITY...
VEDELI STE O TOM, ŽE NAJNOVŠIE VÝSKUMY HOVORIA O TOM, ŽE V AUTE ZA VOLANTOM STRÁVIME VIAC AKO 500 HODÍN ROČNE, ČO SÚ VIAC AKO 2 PRACOVNÉ MESIACE...

NEZABÚDAJME, ŽE ŽIADNA NEHODA NIE JE NÁHODA... A PRETO NIE OKOLNOSTI, ALE REAKCIE NA OKOLNOSTI OVPLYVŇUJÚ NÁŠ ŽIVOT!

ČO SA NA KURZE NAUČÍTE?

ČASŤ STRES MANAŽMENT:

príčiny a následky stresu, hlavné stresory , druhy a typy stresu,  vonkajšie a vnútorné sily pôsobiace na vznik stresu, ako zvládať negatívne emócie – hlavné faktory stresu, mozog, krivky výkonnosti a biorytmus – osobné limity, adaptačné mechanizmy – prevencia a odbúravanie stresu,  analýzy konkrétnych stresových pracovných situácií,  antistresový program, metódy manažovania stresu, nácvik vybraných antistresových, aktivačných a relaxačných techník s využitím najnovších poznatkov neurovedy a NLP.

ČASŤ BEZPEČNÁ JAZDA:

Spôsob ako správne sedieť za volantom, ako správne reagovať v krízovej situácii, ako správne reagovať, aby sme vzniku krízovej situácie predišli. Je ďaleko jednoduchšie ubrať v čas plyn, alebo pribrzdiť, ako hodiny čakať na policajný zápis, odťahovku, opravu vozidla.
Všetky tieto témy si podrobnejšie rozoberieme, ukážeme v praxi, ponúkneme odstránenie zlých návykov – nahradenie tých správnych, ukážeme si ako vytrénovať svoj zrak, svoje pohyby tak, aby sme úplne s ľahkosťou a samozrejmosťou reagovali spôsobom, ktorý nám zaručí zvýšenie šance prísť ku svojim rodinám, alebo sa doviesť do pohodlia našich domovov a dovolenkových destinácii.

viac info o termíne už čoskoro...
Linky :
Prílohy :
aktuality