Aktuality

Poď sa vzdelávať u nás cez naše kurzy a využi príspevok až 1000,-EUR z ÚPSVaR SR vďaka Národnému projektu „Zručnosti pre trh práce

Národný projekt „Zručnosti pre trh práce"

Hlavný cieľ projektu
Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) poskytnú príspevok 1 000 € na vzdelávanie ľuďom bez práce v snahe nájsť si prácu, ale aj zamestnaným s cieľom ochrániť a zlepšiť ich postavenie na trhu práce.


Pre koho je projekt určený?
-Zamestnaných ale aj nezamestnaných
-Ľudí, ktorí si chcú zvýšiť svoju kvalifikáciu
-Ľudí, ktorí si chcú nájsť lepšiu prácu, kde budú potrebovať nové vedomosti
-Ľudí, ktorí chcú zmeniť prácu prostredníctvom rekvalifikácie
-Ľudí, ktorí nechcú stratiť prácu

Postup podania žiadosti
1. Kontaktujte nás, pomôžeme Vám s výberom kurzu z našej ponuky.
2. Zaregistrujte sa na úrade práce v mieste vášho okresu.

Ak ste zamestnaný je potrebné, aby ste sa pred podaním žiadosti o príspevok zaregistrovali ako Záujemca o zamestnanie (ZoZ). Žiadosť záujemcu o zamestnanie o sprostredkovanie vhodného zamestnania.
Ak ste nezamestnaný, a nie ste je evidovaný na úrade práce, je potrebné, aby ste sa pred podaním žiadosti o príspevok zaregistrovali ako Uchádzač o zamestnanie (UoZ). Žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzača o zamestnanie.

Zaevidujete sa na ktoromkoľvek úrade práce osobne, elektronicky na www.slovensko.sk alebo poštou.

Následne vám poskytneme a potvrdíme Vám potrebné dokumenty a pomôžeme pri vyplnení žiadosti o poskytnutie príspevku pre úrad práce.

Túto žiadosť je potrebné podať najneskôr 30 kalendárnych dní pred začiatkom kurzu na úrade práce v mieste Vášho trvalého bydliska osobne, elektronicky na www.slovensko.sk alebo poštou.

Ak úrad práce žiadosť schváli, uzavrie s Vami dohodu, na základe ktorej Vám zaplatí vzdelávací kurz.


Môžete sa do projektu zapojiť aj opakovane. Ľudia majú možnosť využiť tento projekt maximálne dvakrát (bezplatná finančná podpora na 2 vzdelávacie kurzy).

Viac informácií o projekte nájdete na stránkach ÚPSVaR: https://www.upsvr.gov.sk/narodne-projekty-oznamenia-o-moznosti-predkladania-ziadosti-o-poskytnutie-financneho-prispevku/narodny-projekt-zrucnosti-pre-trh-prace-vzdelavanie-zaujemcov-o-zamestnanie.html?page_id=1346532

Projekt realizujú úrady práce po celom Slovensku.


Linky :
Prílohy :
aktuality