Jednoduché účtovníctvo

Popis kurzu

Modul Jednoduché účtovníctvo, ktoré je skôr stavané pre uchádzačov, ktorí sa nikdy tejto problematike nevenovali. Kurz pozostáva z teoretickej časti, ktorá je zameraná na základné veci a hlavne pochopenie tejto problematiky a z praktickej časti, kde sa riešia už konkrétne účtovné príklady. Absolvent tohto modulu bude schopní pracovať v oblasti jednoduchého účtovníctva. Ďalej budú schopní pracovať ako ekonomickí a účtovnícki pracovníci v podnikateľských jednotkách, budú vedieť samostatne riešiť účtovné prípady a účtovať v jednoduchom účtovníctve, budú vedieť viesť jednoduché účtovníctvo pre živnostníkov.
Na kurze sa naučíte samostatne viesť jednoduché účtovníctvo, spracovávať všetky tlačivá, daňové doklady a daňové priznania k DPH a k dani z príjmov fyzických osôb. Zoznámite sa s najčastejšie sa vyskytujúcimi prípadmi účtovania a vedenia agendy v podmienkach jednoduchého účtovníctva. Kurz je zameraný na praktické postupy účtovania v jednoduchom účtovníctve (peňažný denník, evidencia pohľadávok a záväzkov, majetku a iné).


Akreditácia : 1430/2009/143/2 - Účtovníctvo
Počet hodín : 60

Kurz je vhodný aj pre : firmy a podnikatelia, verejnosť, študenti, seniori.

OBJEDNAŤ KURZ