Podvojné účtovníctvo

Popis kurzu

Modul Podvojné účtovníctvo, ktorý je stavaný pre všetkých uchádzačov, ktorí sa chcú zamestnať v tejto oblasti, pre podnikateľov, nezamestnaných či dokonca študentov. Tiež pozostáva z praktickej a teoretickej časti. Uchádzač bude disponovať teoretickými vedomosťami, ale aj praktickými schopnosťami účtovať a riešiť účtovné prípady.  Absolvent kurzu bude schopný pracovať ako pomocný účtovník, pracovať ako ekonomickí a účtovnícki pracovníci v podnikateľských jednotkách na úrovni stredného ekonomického vzdelania, budú vedieť samostatne riešiť účtovné prípady a účtovať v podvojnom  účtovníctve.
Na kurze sa naučíte samostatne viesť podvojné účtovníctvo, spracovávať všetky tlačivá, daňové doklady a daňové priznania k DPH a k dani z príjmov právnických osôb. Zoznámite sa s najčastejšie sa vyskytujúcimi prípadmi účtovania a vedenia agendy v podmienkach podvojného účtovníctva. Cieľom kurzu je zvládnutie praktických príkladov, výpočet daní, vyplňovanie tlačív a aplikácia podvojného účtovníctva na počítači. Výučba prebieha na základe tématického plánu, ktorý schválilo Ministerstvo školstva SR.


Akreditácia : 1430/2009/143/2 - Účtovníctvo
Počet hodín : 100

Kurz je vhodný aj pre : nezamestnaní, verejnosť, študenti, seniori.

OBJEDNAŤ KURZ