Mzdy a personalistika

Popis kurzu

Modul Mzdy a personalistika, je zameraný  na osvojenie si poznatkov pre samostatné a kvalifikované spracúvanie a vedenie mzdovej agendy v praxi. Teoretický výklad je v priebehu kurzu kombinovaný s riešením praktických úloh a príkladov.  Účastníci kurzu sa naučia vypočítať mzdu, získajú prehľad v oblasti odvodov a ďalších povinnosti k poisťovniam, budú vedieť vypočítať daň a povinnosti k daňovému úradu. Absolventi tohto modulu budú vedieť samostatne spracovať mzdovú agendu, vypočítať mzdy, odvody, vyplňovať tlačivá a výkazy súvisiace s evidenciou zamestnancov, daňovým úradom a poisťovňami. Budú sa môcť zamestnať ako pracovníci mzdovej učtárne, alebo si tiež založiť vlastnú živnosť a viesť mzdové agendy pre menšie firmy.  
Naučíte sa samostatne spracovať mzdovú agendu, vypočítať mzdy, odvody, vyplňovať všetky tlačivá a výkazy súvisiace s evidenciou zamestnancov, s poisťovňami a daňovým úradom. Získate prehľad v legislatíve (Zákonník práce, Zákon o zamestnanosti, Zákon o zdravotnej a sociálnej poisťovni, Zákon o daniach z príjmov) a zorientujete sa v pracovno-právnych vzťahoch.
Kurz je určený záujemcom o personálnu a mzdovú problematiku, pre začiatočníkov aj pre ľudí, ktorí v tejto oblasti už majú skúsenosti a chcú si ich aktualizovať, rozšíriť a utvrdiť.Akreditácia : 1430/2009/143/2 - Účtovníctvo
Počet hodín : 60

Kurz je vhodný aj pre : nezamestnaní, verejnosť, študenti, seniori.

OBJEDNAŤ KURZ