Poradenstvo v súvislosti s prípravou na samozamestnanie-podnikanie

Popis kurzu

Tento modul je cielený prioritne na evidovaných nezamestnaných, ktorí by chceli začať samostatne podnikať s možnostou získať dotáciu zo štátu– naším cieľom je poskytnúť im základy a najdôležitejšie poznatky o podnikaní z oblasti práva, daní, účtovníctva, financií. Cieľom je tiež poskytnúť im teoretické základy z oblasti psychológie a komunikácie, aby sme im tým zjednodušili obchodný styk  s klientmi a obchodnými partnermi.Vypracovanie biznis plánu.


Akreditácia : 1430/2009/143/1 - Uplatnenie sa na trhu práce so zameraním na podnikanie
Počet hodín : 24

Kurz je vhodný aj pre : verejnosť, študenti, obchodníci, seniori.

OBJEDNAŤ KURZ