Socialno-psychologický vycvik

Popis kurzu

Účastník kurzu sa naučí lepšie poznať svoju osobnosť, získa obraz sám o sebe,  naučí sa motivovať sám seba, diagnostikovať iné osobnosti,  techniky ako sa presadiť nielen na trhu práce, a tieto nové vedomosti mu zvýšia šancu na úspech pri jednaní so zamestnávateľmi či inými osobami (klienti, spolupracovníci,...).


Akreditácia : 1430/2009/143/1 - Uplatnenie sa na trhu práce so zameraním na podnikanie
Počet hodín : 24

Kurz je vhodný aj pre : verejnosť, študenti, obchodníci, seniori.

OBJEDNAŤ KURZ