Komunikácia a prijímaci pohovor u zamestnávateľa

Popis kurzu

Účastník kurzu po jeho absolvovaní lepšie dokáže komunikovať osobne, telefonicky i písomne s potenciálnym zamestnávateľov. Bude ovládať techniky uľahčujúce komunikáciu medzi ľuďmi, dokáže sa lepšie prezentovať a uchádzať o zamestnanie. Tento modulový kurz má pomôcť absolventom získať sebavedomie pri prijímacích pohovoroch a naučiť sa, ako sa vedieť „predať“.


Akreditácia : 1430/2009/143/1 - Uplatnenie sa na trhu práce so zameraním na podnikanie
Počet hodín : 24

Kurz je vhodný aj pre : verejnosť, študenti, obchodníci, seniori.

OBJEDNAŤ KURZ