Právne minimum

Popis kurzu

Absolvovaním kurzu účastník získa  základy vedomostí z oblasti práva upravujúceho vzťahy začínajúceho podnikateľa,pracovnoprávne vzťahy, bude ovládať práva ale i povinnosti, ktoré mu vyplývajú voči štátnym inštitúciam a z pracovného vzťahu, v spojení s jeho zamestnávateľom, získa lepšie schopnosti orientovať sa v podnikateľskej, pracovnej i spoločenskej sfére.  


Akreditácia : 1430/2009/143/1 - Uplatnenie sa na trhu práce so zameraním na podnikanie
Počet hodín : 18

Kurz je vhodný aj pre : verejnosť, študenti, obchodníci, seniori.

OBJEDNAŤ KURZ