Motivačno-relaxačný kurz

Popis kurzu

Tento kurz je určený všetkým ambicióznym ľuďom, ktorí majú alebo chcú mať životné plány a ciele, ktorí chcú dosiahnuť úspech v kariére či podnikaní, ale aj vo svojom osobnom živote.
Absolventi budú po skončení kurzu sebavedomejší, motivovanejší, budú poznať systém hodnôt a vytýčenia si životných cieľov a tiež spôsobov ako tieto ciele dosiahnuť, budú vedieť zvládať stres a stresové situácie, poznať spôsoby relaxácie a meditácie. Účastníci kurzu sa naučia ako lepšie porozumieť sebe – svojim schopnostiam a tiež ako ich rozvíjať, vytvárať si vlastné ciele, plány a stratégie pre úspech v živote a ako ich dosiahnuť,  naučia sa úspešne komunikovať, vytvárať vlastné bohatstvo a vychutnávať výsledky svojej práce.

Akreditácia : 1430/2009/348/1 - Motivačno-relaxačný kurz
Počet hodín : 60

Kurz je vhodný aj pre : firmy a podnikatelia, manažéri, obchodníci, seniori.

OBJEDNAŤ KURZ