Obchodná etiketa

Popis kurzu

Tento modul je určený záujemcom o pracovnú pozíciu obchodný zástupca, alebo záujemcom, ktorí už na takejto pracovnej pozícií pracujú a chcú sa zdokonaliť a tiež záujemcom  o pracovnú pozíciu asistenta/tky.
Absolvovaním kurzu získa účastník vedomosti a poznatky z oblasti spoločenského správania, vhodné a nevhodné prvky komunikácie či vystupovania.
Nižšia úroveň  modulu v našom prípade spadá do bloku s názvom Obchodné zručnosti a vyššia úroveň tohto modulu spadá do bloku s názvom Asistent manažéra. Nižšia úroveň je zameraná na základné a najhlavnejšie prvky spoločenského správania a komunikácie, vyššia úroveň modulu je obohatená o etiketu v oblasti  imidžu záujemcu, imidž muža a ženy – aký by mal byť v rôznych situáciách (obchodné jednanie, pracovná cesta, pracovné obedy, konferencie..).  

Akreditácia : 1430/2009/574/1 - Manažérske, obchodné a personálne zručnosti
Počet hodín : 18

Kurz je vhodný aj pre : firmy a podnikatelia, manažéri, verejnosť.

OBJEDNAŤ KURZ