Obchodné rokovania

Popis kurzu

Pracovníkom zo všetkých podnikateľských oblastí, ktorí už pôsobia alebo chcú pracovať v oblasti zahraničného obchodu, je určený kurz Obchodné rokovanie.
Kury pomôže rozvinúť vedomosti a zručnosti o zákonitostiach profesionálnej komunikácie, vedenia rozhovoru, obchodného rokovania a vyjednávania.
Obchodníkom a podnikateľom poskytne praktické rady na obchodovanie a vedenie obchodného rokovania. Účastníci kurzu sa dozvedia o stratégii, taktike, technike a prostriedkoch obchodného rokovania, riešení konfliktov a ich využití v obchodnom rokovaní, zásadách správneho vystupovania, správania sa a ich ovplyvňovania i presadzovaní svojich záujmov.

Akreditácia : Kurz je certifikovaný
Počet hodín : 18

Kurz je vhodný aj pre : firmy a podnikatelia, manažéri, verejnosť.

OBJEDNAŤ KURZ