Riešenie Problémov

Popis kurzu

Cieľom tohoto kurzu je naučiť účastníka základným stratégiám zvládania problémov a tieto stratégie si potom v modelových situáciách nacvičiť. Naučí sa videť problémy ako výzvy.
Taktiež dostane možnosť analyzovať vlastné  problémové situácie, identifikovať ich príčiny a nájsť spôsoby ako konfliktom v osobnom a pracovnom živote predchádzať.
Kurz je určený každému, kto chce vedieť účinne vychádzať s inými a dosahovať v harmónii s nimi spoločné ciele. Ľuďom, ktorí v pracovnom svete riešia zložité vzťahové situácie vyplývajúce z náročných požiadaviek a úloh v danej organizácii

Akreditácia : Kurz je certifikovaný
Počet hodín : 16

Kurz je vhodný aj pre : firmy a podnikatelia, manažéri, verejnosť.

OBJEDNAŤ KURZ