Obchodná korešpondencia a administratíva

Popis kurzu

Absolvovaním kurzu získa účastník vedomosti a poznatky o normalizovanej úprave obchodných listov, jazykovej formulácií písomností, bude schopný vyhotovovať písomnosti z vecného, formálneho aj štylistického hľadiska (bude schopný zvládať každodennú písomnú, telefonickú ale aj osobnú komunikáciu v pracovnej oblasti).  
Kurz je vhodný pre záujemcov o pracovnú pozíciu asistenta/tky, záujemci o ovládanie písomného styku.

Akreditácia : 1430/2009/574/1 - Manažérske, obchodné a personálne zručnosti
Počet hodín : 24

Kurz je vhodný aj pre : firmy a podnikatelia, manažéri, verejnosť.

OBJEDNAŤ KURZ