Time management - Manažment času

Popis kurzu

Kurz poskytuje ucelený prehľad základných krokov potrebných na zvýšenie osobnej produktivity. Umožňuje účastníkom spoznať sám seba, definovať svoje životné ciele a používať metódy efektívneho využitia času.
Cieľom kurzu je, naučiť účastníkov organizovať si pracovný čas, poznať najväčších „časožrútov“, vedieť s nimi bojovať, vedieť si určovať ciele a priority, rozpoznávať dôležité úlohy od nepodstatných, rozlišovať pracovný čas od osobného, uvedomenie si významu a potreby osobného priestoru v profesionálnej kariére, osvetlenie problematiky delegovania a jeho významu.
V rámci našich blokov je tento modul súčasťou blokov: Asistent manažéra, Obchodné zručnosti, Projektový manažér, Manažérske zručnosti, Investičný a finančný poradca, alebo samostatne pre záujemcov, ktorý chcú získať kontrolu nad svojím pracovným a voľným časom.  

Akreditácia : 1430/2009/574/1 - Manažérske, obchodné a personálne zručnosti
Počet hodín : 18

Kurz je vhodný aj pre : obchodníci, firmy a podnikatelia.

OBJEDNAŤ KURZ