Prezentačné zručnosti

Popis kurzu

Absolvovaním kurzu sa účastník naučí prezentovať prirodzene a účinne, vhodne používať verbálny a neverbálny prejav pri prezentácii, na praktických cvičeniach sa naučia prezentovať a odhaľovať chyby pri prezentácii.
Absolventi kurzu zvýšia svoju istotu, zamedzia stresu a tréme a dokážu svojím prednesom strhnúť publikum. Budú sebaistí pri prezentáciách vo firme aj na verejnosti. Zoznámia sa so zaujímavými formami prezentácií a zlepšia svoje zručnosti v doterajších technikách. Oboznámia sa potrebou a prínosom vizualizácie, významom dokonalej verbálnej a neverbálnej komunikácie. Overia si v praxi svoje presvedčovacie a argumentačné zručnosti. Bližšie sa zoznámia s úspešnými a fungujúcimi metódami z reálneho života.


Akreditácia : 1430/2009/574/1 - Manažérske, obchodné a personálne zručnosti
Počet hodín : 18

Kurz je vhodný aj pre : obchodníci, firmy a podnikatelia , študenti.

OBJEDNAŤ KURZ