Psychológia na pracovisku

Popis kurzu

Kurz je určený pracovníkom na všetkých úrovniach riadenia. Tento modul je určený najmä personálnym pracovníkom, vyššia úroveň je určená najmä manažérom ale tento modul je prínosom aj pre ostatných záujemcov, ktorí chcú pochopiť firemnú kultúru.
Absolvent získa poznatky z oblasti firemnej kultúry, ako fungujú vzťahy na pracovisku, prečo vznikajú na pracovisku konflikty  a ako im predchádzať, ako pracovať v tíme a vyššia úroveň je určená najmä pre manažérov, ktorí získajú poznatky, ako viesť ľudí.  

Akreditácia : 1430/2009/574/1 - Manažérske, obchodné a personálne zručnosti
Počet hodín : 18

Kurz je vhodný aj pre : firmy a podnikatelia, obchodníci.

OBJEDNAŤ KURZ