Personalistika 1

Popis kurzu

Cieľovou skupinou sú hlavne pracovníci v oblasti personalistiky, manažéri ale aj záujemcovia o vedomosti z oblasti politiky vyhľadávania a prijímania zamestnancov.  
Absolvovaním kurzu sa účastník naučí všetky činnosti a úlohy, ktoré je potrebné splniť od hľadania nového zamestnanca (pracovníka) až po jeho adaptáciu na pracovné podmienky.
Účastníkom su poskytnuté aj praktické informácie týkajúce sa pracovno-právnych vzťahov v zmysle novelizovaných zákonov.

Akreditácia : 1430/2009/574/1 - Manažérske, obchodné a personálne zručnosti
Počet hodín : 24

Kurz je vhodný aj pre : manažéri, obchodníci, študenti.

OBJEDNAŤ KURZ