Personalistika 2

Popis kurzu

V nadväznosti na modul Personalistika 1 absolvovaním tejto druhej časti účastník získa vedomosti, ako hodnotiť zamestnancov a na základe výsledkov hodnotenia nájsť správnu formu motivácie zamestnancov k vyššej  pracovnej výkonnosti.
Absolvent kurzu tiež získa poznatky z oblasti odmeňovania zamestnancov a základné poznatky o mzdovom systéme.
Cieľovou skupinou sú hlavne pracovníci v oblasti personalistiky, manažéri ale aj záujemci o vedomosti z oblasti hodnotenia, motivácie a odmeňovania zamestnancov.    

Akreditácia : 1430/2009/574/1 - Manažérske, obchodné a personálne zručnosti
Počet hodín : 24

Kurz je vhodný aj pre : manažéri, obchodníci.

OBJEDNAŤ KURZ