Personalistika 3

Popis kurzu

V nadväznosti na modul Personalistika 1 a 2, absolvovaním tohto modulu si účastník osvojí vedomosti  ako  viesť a rozvíjať organizáciu, budovať tím; ako prispôsobovať štýl vedenia zrelosti tímu; vytvárať nové ciele - dosiahnuť ich prijatie a aj podnecovať ich naplnenie; vedomosti ako  inšpirovať a povzbudiť ostatných.
Ďalej sa naučí riešiť konflikty na pracovisku – ich príčiny, vznik, dôsledky, predchádzanie.
Cieľovou skupinou sú hlavne pracovníci manažmentu na vedúcich pozíciách ale kurz je smerovaní aj pracovníkom v oblasti personalistiky.

Akreditácia : 1430/2009/574/1 - Manažérske, obchodné a personálne zručnosti
Počet hodín : 24

Kurz je vhodný aj pre : manažéri, obchodníci.

OBJEDNAŤ KURZ