Tím a budovanie tímu

Popis kurzu

Absolvovaním kurzu si účastník osvojí vedomosti  z oblasti tímovej práce, ako tím vytvárať a budovať na úspešný, techniky tímovej práce, ako rozhodovať a riešiť problémy a úlohy v tíme, programy na rozvoj a upevňovanie tímu.
Ďalej naučí účastníkov čo znamená efektívne fungujúci tím a na akých pilieroch takýto tím stojí. Účastníci kurzu sa oboznámia s existenciou rôznych tímových rolí a otestujú sa, aby zistili svoju rolu v tíme. Naučia sa akými etapami prebieha tvorba tímu, ako motivovať členov tímu k vysokým výkonom, aký manažérský štýl zvoliť pre úspešné vedenie tímu tak, aby sa stali skutočnými vodcami.
Kurz obsahuje veľa rôznorodých tímových aktivít, kde účastníci pocítia čo je to tímová dôvera, spolupráca, koordinácia ako aj radosť z tímových výsledkov.
Cieľovou skupinou sú hlavne pracovníci manažmentu na vedúcich pozíciách ale nižšia úroveň kurzu je smerovaná aj pracovníkom v oblasti personalistiky.
Akreditácia : 1430/2009/574/1 - Manažérske, obchodné a personálne zručnosti
Počet hodín : 18

Kurz je vhodný aj pre : firmy a podnikatelia, obchodníci, športovci, verejnosť.

OBJEDNAŤ KURZ