Stress management - Manažment stresu

Popis kurzu

Cieľovou skupinou je určený najmä pracovným pozíciám, ktoré sú v neustálom strese, ako napr.  asistent manažéra, projektový manažment, a manažéri, ale aj ostatným záujemcom o tento modul.  
Absolvovaním kurzu sa účastník naučí rozpoznať vznik stresu, príčiny stresu ale hlavne stres odbúravať a bojovať proti nemu.  
Osvojenie si proaktívnych metód zvládania stresu, spoznanie dôsledkov jeho vplyvu, zvládnutie negatívnych emócií, ktoré sprevádzajú stres, získanie schopnosti udržať dlhodobo vysokú pracovnú výkonnosť a vyrovnávať sa s náročnými životnými a pracovnými situáciami, minimalizovanie hlavných stresorov v práci a ich dopadov na výkonnosť a pracovný úspech.

Akreditácia : 1430/2009/574/1 - Manažérske, obchodné a personálne zručnosti
Počet hodín : 24

Kurz je vhodný aj pre : firmy a podnikatelia, obchodníci, rodičia.

OBJEDNAŤ KURZ