Finančný a investičný poradca

Popis kurzu

Absolvent kurzu nadobudne poznatky o právnej úprave v oblastiach, ktoré priamo súvisia s poskytovaním finančného a investičného poradenstva,  poznatky o jednotlivých finančných trhoch v SR, o tvorbe poistenia a nástrojoch investovania.
Cieľom kurzu je získať prehľad na finančnom a kapitálovom trhu.

Akreditácia : 1430/2009/574/1 - Manažérske, obchodné a personálne zručnosti
Počet hodín : 16

Kurz je vhodný aj pre : obchodníci, firmy a podnikatelia, študenti.

OBJEDNAŤ KURZ