PR vzťahy s verejnosťou

Popis kurzu

Absolvovaním kurzu účastník získa najnovšie poznatky z Public Relations a mediálnej oblasti,  vypracovania analýz reklamy, prezentácie tej istej správy v rôznych médiách, návrh PR plánu organizácie, správy pre tlačové agentúry, články do printových médií, poznatky v oblasti styku s verejnosťou a komunikáciou  vo verejnej správe.
úlohou účastníka vzdelávania je zoznámiť sa s metódami, formami a prostriedkami, využívanými v oblasti Public relations

Akreditácia : 1430/2009/574/1 - Manažérske, obchodné a personálne zručnosti
Počet hodín : 24

Kurz je vhodný aj pre : firmy a podnikatelia, obchodníci.

OBJEDNAŤ KURZ