Motivácia a systémy odmeňovania

Popis kurzu

Kurz Motivácia a systémy odmeňovania je zameraný na podporu zručnosti manažérov tak, aby dokázali lepšie motivovať a tým aj ovplyvňovať a dlhodobejšie udržiavať vysoký a kvalitný výkon spolupracovníkov.
Tréning je určený predovšetkým manažérom a špecialistom v obore odmeňovania, ktorí v oblasti ľudských zdrojov nejakú dobu pôsobia, chcú si doplniť svoje znalosti, načerpať nové poznatky z praxe ako aj od ďalších kolegov. Je vhodný aj pre nových vedúcich pracovníkov, taktiež pre junior compensation a benefits manažérov. Na tréningu sa dozviete ako účinne nastaviť a zaviesť do praxe stratégiu odmeňovania, získate prehľad o súčasných trendoch v riadení a hodnotení výkonu zamestnancov.

Akreditácia : Kurz je certifikovaný
Počet hodín : 16

Kurz je vhodný aj pre : firmy a podnikatelia, obchodníci.

OBJEDNAŤ KURZ