Tímová práca a stretnutia

Popis kurzu

Cieľom tréningu  je oboznámiť účastníkov s rôznymi faktormi, ktoré ovplyvňujú efektivitu tímu, tímových stretnutí,umožniť pozrieť sa na seba ako na vedúceho tímu, porovnať svoje predpoklady a požiadavky na efektívneho vedúceho tímu, identifikácia možností rozvoja príslušných zručností.
Absolventi sa naučia ako efektívne organizovať spoločné tímové stretnutia za účelom upevnenia sociálnych kontaktov.

Akreditácia : Kurz je certifikovaný
Počet hodín : 16

Kurz je vhodný aj pre : firmy a podnikatelia, obchodníci.

OBJEDNAŤ KURZ