Efektívna porada

Popis kurzu

Kurz je určený manažérom, vedúcim pracovníkom, ktorí riadia skupinu osôb, podriadených alebo kolegov, a pri svojej práci zvolávajú rôzne typy porád. Cieľom je zvládnutie prípravy a organizácie porady tak, aby svojím obsahom motivovala  účastníkov a bola prospešná pre spoločnosť.
Cieľom je, naučiť účastníkov akým spôsobom aj z porád urobiť stretnutia, na ktoré sa účastníci tešia. Akým štýlom a formou poradu viesť.
Aké témy na poradu patria a naopak, ktoré by sa mali riešiť mimo porád. Ako pôsobiť motivačne na svoj tím. Ako pripraviť štruktúru porady, program, pripraviť účastníkov, moderovať priebeh porady a hodnotiť výsledky.
Absolventi si rozšíria informácie o tom ako efektívne viesť poradu, správne zostavovať program porady, vyberať vhodné témy, o ktorých je možné na poradách diskutovať. Dokážu viesť poradu správnym smerom, udržiavať účastníkov v pozornosti, minimalizovať jej trvanie, používať správne komunikačné prostriedky a pomôcky.


Akreditácia : Kurz je certifikovaný
Počet hodín : 16

Kurz je vhodný aj pre : firmy a podnikatelia, obchodníci.

OBJEDNAŤ KURZ