Efektívna komunikácia

Popis kurzu

Cieľom kurzu je osvojenie si komunikačných zručností – na naučenie sa správne komunikovať po verbálnej stránke, ale aj po neverbálnej. Účastník sa naučí ako rozpoznať niektoré signály a prvky „reči tela“, naučí sa pravidlá zdravej komunikácie a zručnosti zdravo komunikujúceho človeka.
Tento modul je tiež zameraný na osobnostné predpoklady pri komunikácii, využívanie komunikačných kanálov a odstránenie komunikačných chýba a zlozvykov a odstránenie komunikačných bariér na strane komunikátora a komunikanta.
Absolvent kurzu sa naučí ako správne a zdravo komunikovať verbálne ale aj svojím vlastným prejavom a rečou tela, aby sa tak mohol zdokonaliť v medziľudských vzťahoch.
Naučíte sa, precvičíte si, ako používať v praxi správny prístup v obchodnej komunikácii so zákazníkmi pre obchodných zástupcov. Ukážeme a precvičíme si nástroje ako sa správne pýtať, ako používať ticho, reč tela, ako správne počúvať... Všetky tieto prvky použijeme na vytváranie vzťahov so zákazníkom s cieľom získať ,,Áno,, odpoveď na naše požiadavky. Využitím správnej komunikácie v obchode dosiahneme trvalé úspechy a rast predaja.Akreditácia : Kurz je certifikovaný
Počet hodín : 16

Kurz je vhodný aj pre : firmy a podnikatelia, obchodníci.

OBJEDNAŤ KURZ