Personálny audit

Popis kurzu

Hlavným cieľom kurzu je naučiť absolventov zistiť, kde sa podnik nachádza a navrhnúť súbor potrebných zmien v podniku.
Personálnym auditom sa zameriavame na optimalizáciu personálnych nákladov. Poskytujeme reálny obraz o vlastnostiach, danostiach a schopnostiach jednotlivých pracovníkov na konkrétnych pozíciách a o ich predpokladoch pre danú prácu, prípadne pre iné pozície.
Ide o kvalifikované a objektívne zhodnotenie manažérskeho a personálneho potenciálu firmy zamerané na odborné, kvalifikačné a predovšetkým nadštandardné kompetencie hodnotených pracovníkov.


Akreditácia : Kurz je certifikovaný
Počet hodín : 16

Kurz je vhodný aj pre : firmy a podnikatelia, obchodníci.

OBJEDNAŤ KURZ