Hodnotiace rozhovory

Popis kurzu

Cieľom kurzu je naučiť a uvedomiť si význam hodnotiaceho rozhovoru ako efektívneho nástroja riadenia a motivácie spolupracovníkov.
Zdokonaliť sa vo vedení hodnotiaceho rozhovoru, aktívnom počúvaní a primeranej reakcií na námietky spolupracovníkov. Viesť vedúcich pracovníkov k systematickej personálnej práci.
Správne vedený hodnotiaci rozhovor prináša motiváciu spolupracovníkov, ich cielený rozvoj a podnety pre zlepšovanie procesov.

Akreditácia : Kurz je certifikovaný
Počet hodín : 16

Kurz je vhodný aj pre : firmy a podnikatelia, obchodníci.

OBJEDNAŤ KURZ