Syndróm „Burn-out“

Popis kurzu

Cieľom tréningu je naučiť absolventov rôzne techniky na zlepšenie work-life balance, ako predchádzať burn-out syndrómu. Dalej sa stretneme s metodou ako porozumieť signálom svojho tela – lepšie sebapoznanie, nadobudnutie a rozvinutie schopností využiť v praxi relaxačné a anti-stresové techniky, autogénny tréning.
Program je zameraný aj na prevenciu vzniku syndrómu vyhorenia, v ktorom si účastníci osvoja techniky na lepšie zvládanie psychickej záťaže, frustráce, akútneho a chronického stresu, krízových a konfliktných situácií.

Akreditácia : Kurz je certifikovaný
Počet hodín : 16

Kurz je vhodný aj pre : firmy a podnikatelia, obchodníci.

OBJEDNAŤ KURZ