BSC- Balanced ScoreCard

Popis kurzu

Cieľom tréningu je naučiť a  na praktických príkladoch ukázať, ako „Balanced scorcard“ umožňuje zefektívniť prenášanie vízie a stratégie do stanovenia cieľov a KPI,  komunikáciu stratégie a meranie dosahovania cieľov,  plánovanie a sledovanie strategických iniciatív zlepšovania, vrátane programov Six Sigma a Lean Management, zabezpečenie spätnej väzby a učenia sa.
Kurz je určený pracovníkom z útvarov zabezpečovania a zlepšovania kvality, vedúcim riadenia výroby a TPV, majstrom, technológom, všetkým vedúcim pracovníkom podieľajúcich sa na zlepšovaní kvality výroby a služieb.

Akreditácia : Kurz je certifikovaný
Počet hodín : 16

Kurz je vhodný aj pre : firmy a podnikatelia, obchodníci.

OBJEDNAŤ KURZ