Efektívna komunikácia a úspešný prejav

Popis kurzu

Tento modul je zameraný na osvojenie si komunikačných zručností – na naučenie sa správne komunikovať po verbálnej stránke, ale aj po neverbálnej. Účastník sa naučí ako rozpoznať niektoré signály a prvky „reči tela“, naučí sa pravidlá zdravej komunikácie a zručnosti zdravo komunikujúceho človeka.
Tento modul má 2 úrovne, pričom v úrovni I. sa účastník naučí ako sa správne prezentovať na základe verbálneho, neverbálneho prejavu a celkového pôsobenia v komunikácii s 1 alebo 2 osobami s praktickým príkladom pracovného pohovoru, individuálneho rozhovoru.
V II. úrovni sa účastník naučí komunikovať z hľadiska skupiny – napr. prezentovanie pred skupinou ľudí, vedenie diskusie, skupinového rozhovoru, interpretáciu a presvedčiť auditórium.
Kurz je určený pre všetkých záujemcov, ktorí sa chcú vedieť úspešne prezentovať v rozhovore ale aj v skupinovej diskusii.Akreditácia : Kurz je certifikovaný
Počet hodín : 16

Kurz je vhodný aj pre : firmy a podnikatelia, obchodníci.

OBJEDNAŤ KURZ