Interpersonálna komunikácia

Popis kurzu

Cieľom kuryu je lepšie porozumieť medziľudskej komunikácii. Oboznámiť sa so zásadami efektívnej   komunikácie. Nadobudnúť potrebné komunikačné zručnosti.
Tréningový kurz je zameraný na vybudovanie efektívnej komunikačnej siete z pohľadu interpersonálnych vzťahov. Účastníci získajú nevyhnutné zručnosti k zvládnutiu efektívnej komunikácie s interným a externým zákazníkom vo firme.
Oboznámia sa so zákonmi komunikácie využitím vhodných foriem komunikácie, natrénujú určovanie komunikačných typov podriadených a nadriadených spolupracovníkov a prakticky vyskúšajú vplyv verbálnej a neverbálnej komunikácie v modelových situačných scénach na dosiahnutie cieľov a zvládnutie praktických úloh.Akreditácia : Kurz je certifikovaný
Počet hodín : 16

Kurz je vhodný aj pre : firmy a podnikatelia, obchodníci.

OBJEDNAŤ KURZ