Vzťahy na pracovisku

Popis kurzu

Cieľom kurzu je priblížiť problematiku kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov a zmierniť tak obavy z riešenia rôznych situácii na pracoviskách v praxi. Účastníkov oboznámime s aktuálnym stavom predpisov a ich aplikáciou v praxi.
Zameriame sa na konkrétne opatrenia a návody, napr. ako predchádzať, resp. riešiť spory medzi zamestnávateľom a zamestnancom, ako udržať zamestnanosť v čase krízy a iné…
Načrtneme ako harmonizovať medziľudské vzťahy a napredovať ako tím.

Akreditácia : Kurz je certifikovaný
Počet hodín : 16

Kurz je vhodný aj pre : firmy a podnikatelia, obchodníci.

OBJEDNAŤ KURZ