Aktivity manažment a kontroling

Popis kurzu

Cieľom kurzu je naučiť sa analyzovať jednotlivé   aktivity a ich náročnosť na spotrebu zdrojov. Povieme si o metóde ABC - Activity Based Costing.Jej implementácii v podniku a postupoch kontroly.
Presné a včas získané informácie o nákladoch a ziskovosti podniku ako celku, ale zároveň aj jednotlivých vyrábaných produktoch sú pre manažment podniku mimoriadne dôležité, a to najmä v čase krízy, keď sa častejšie hovorí o šetrení a obmedzení investovania.
Na základe  absolvovania tohto kurzu, sa budete vedieť spoľahlivo rozhodnúť o obmedzení, respektíve vynechaní niektorej aktivity alebo produkcii niektorého výrobku, a zameranie sa na podstatné a yiskové aktivity.

Akreditácia : Kurz je certifikovaný
Počet hodín : 16

Kurz je vhodný aj pre : firmy a podnikatelia, obchodníci.

OBJEDNAŤ KURZ