Psychologia osobnosti

Popis kurzu

Tento modul je zameraný na charakterizovanie osobnosti, pochopenie jednotlivých typológií osobnosti, bližšiu podstatu vrodených a získaných vlastností, charakteru, temperamentu a schopností jednotlivých osobností.  Na základe tohto modulu sa účastník naučí ako spoznať seba samého.
Absolvent kurzu sa naučí spoznať seba samého, svoje vrodené a získané vlastnosti, získa základné vedomosti a poznatky z oblasti psychológie a na základe typológii osobnosti dokáže lepšie pochopiť správanie a konanie ľudí okolo seba.

Akreditácia : 1430/2009/143/4 - Sociálno psychologický výcvik na rozvoj pracovných zručností
Počet hodín : 36

Kurz je vhodný aj pre : firmy a podnikatelia, obchodníci, nezamestnaní, študenti.

OBJEDNAŤ KURZ