Psychické procesy

Popis kurzu

Tento modul je zameraný na získanie poznatkov o psychických procesoch ako sú: vnímanie, pamäť, myslenie, emócie, city a pocity, motivácia, potreby, hodnoty a životný štýl.
Sú to základné vedomosti z oblasti psychológie, ktoré sú potrebné na poznanie svojho správania a prežívania,  ale aj na poznanie správania a prežívania svojho okolia a jednotlivcov v okolí.
Absolvent kurzu sa naučí spoznať seba samého na základe jednotlivých procesov, naučí sa poznať svoju motiváciu, emócie, potreby, hodnoty, pochopí životný štýl a rebríček hodnôt.  Tento modul je dôležitou zložkou psychológie a poznania seba samého.

Akreditácia : 1430/2009/143/4 - Sociálno psychologický výcvik na rozvoj pracovných zručností
Počet hodín : 24

Kurz je vhodný aj pre : firmy a podnikatelia, obchodníci, nezamestnaní, študenti.

OBJEDNAŤ KURZ